Ниш - прикупљена грађа за 23 објекта

Током априла, маја и јуна 2009. године екипе су технички снимиле и прикупиле етнографску грађу за 23 објекта у општини Ниш и 32 објекта на територији општине Рековац.