Публикације

У новембру 2007. године из штампе је изашла прва Свеска Атласа народног градитељства Србије - Народно градитељство општине Пожега.

Публикација је презентована власницима кућа које су њоме обухваћене и заинтересованим грађанима Пожеге.