Завршено рекогносцирање у Ивањици

У септембру 2009. године екипа Атласа је боравила на двадесетодневном терену, током кога је обављено рекогносцирање општине Ивањица. Том приликом представници локалне самоуправе су помогли реализацију пројекта, где нарочита захвалност припада госпођи Коларевић, начелници општинске управе општине Ивањица.