In 2003 Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia initiated the work on the project "Atlas of Vernacular Architecture of Serbia". It was planned to carry out the reconnaissance of Serbia and to collect historical and ethnographic, photographic and technical data of the most precious examples of vernacular built heritage in order to publish it in the Volumes of Vernacular Architecture of Serbia. This internet presentation represents also a kind of popularization of this type of heritage where the basic information on the most valuable objects of vernacular architecture can be found, information recorded during the realization of the project.

Крагујевац - наставља се рекогносцирање објеката

Од 16. јула 2007. године наставља се рекогносцирање објеката народног градитељства на територији општине Крагујевац.

Смедеревска Паланка - скупљање историјско-етнографске и техничке документације

У току је скупљање историјско-етнографске и техничке документације за објекте народног градитељства на територији општине Смедеревска Паланка.

Едукација ученика основних школа о значају народног градитељског наслеђа

У оквиру пројекта 'Атлас народног градитељства Србије', током месеца јуна у општинама Ариље и Бела Паланка реализован је потпројекат ''Едукација ученика основних школа о значају народног градитељског наслеђа'.
Потпројекат подразумева организацију ликовног и литерарног конкурса на тему народног градитељаства и квиза у коме се ученици такмиче у знању о народном градитељском наслеђу, свом крају и локалним обичајима.

Syndicate content