Амбар

Амбар са тремом Маџаревића

Village: 
Лужнице
Owner: 
Породица Маџаревић
Date processing: 
11/07/2007 (All day)
Total description: 
Зграда за чување житарица у зрну грађена је са окнима/пресецима у које је сипано жито. Темељаче су постављене на веће комаде камења које носи зграду. Странице су од талпи сложених у ћерт. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и подашчан. Испред улаза је трем ослоњен на три стуба – сувота под кровом у којој стоје кола за време истоварања и товарења жита или када нису потребна за обављање послова, или пољопривредни алат када се не користи. Спада у амбаре источног типа са директним улазом у објекат у који се уноси жито и сипа у пресеке, за разлику од амбара западне Србије у које се жито сипа кроз врата на забату.

Амбар Јована Дукића

Village: 
Бања
Owner: 
Јован Дукић
Date processing: 
21/08/2003 (All day)
Object Type: 
привредни
Total description: 
Овај приземни амбар има подужни трем са предње стране и првобитно је био подељен на седам 'пресека', односно одељака где је сваки од њих служио за смештај различитих врста житарица. Исцела је грађен од тесаних ућертаних талпи и покривен ћерамидом.

Амбар Ивана Јовићевића

Village: 
Лорет
Owner: 
Иван Јовићевић
Date processing: 
15/07/2005 (All day)
Object Type: 
привредни
Total description: 
Представља типичну градњу западне Србије за смештај и чување зрнастог жита. Саграђен је на ћерт, са ућертеним пресецима који деле простор на четири окна. По начину грађења спада у старију варијанту амбара, што указује на време његовог настанка, јер су млађи грађени са унизаним даскама у ужљебљене стубове. Покривен је тросливним кровом испуштеним над забатом, на којем је улаз са малим вратима. До њих се пело мердевинама, преко стајалишта испред забата. Манипулација са пуњењем и пражњењем остваривана је одозго, преко средишње греде поврх пресека. Амбари западне Србије одликују се грађом у виду сандука са пресецима, тросливним кровом испуштеним изнад забата и улазом на забату, по чему се разликују од амбара источне Србије који су грађени са директним улазом, често тремом и четворосливним кровом. Ван функције је.

Амбар Славице Стојић

Village: 
Жуковац
Owner: 
Славица Стојић
Date processing: 
18/04/2003 (All day)
Object Type: 
привредни
Total description: 
Амбар и кош са тремом грађени под једним кровом су градитењска карактеристика овог подручја. Подигнут за тројицу браће, што потврђује својом величином, он одражава тежњу старијих да се и након деобе задруге очува породица на окупу. Постављен је високо на стрмини, одакле се пружа поглед на село. Са пространим тремом на две стране који му даје улогу видиковца, амбар Стојића димензијама и конструктивним склопом, представља репрезентативни пример своје врсте.

Амбар Ђоре Ђорђевића

Village: 
Балинац
Owner: 
Ђора Ђорђевић
Date processing: 
25/05/2003 (All day)
Object Type: 
привредни
Total description: 
Саграђен је крајем 19. века над подрумом са изразитом висином на прилазној страни. Постављен на неколико темљних каменова ради вентилације, са наткривеним тремом који виси у ваздуху, оставља на посматрача утисак монументалности. Одабрано место за градњу и начин грађења са тремом без ослонца, осим што указује на осећај за простор његовог градитеља, представља као врсног зналца статике.

Амбар Влајка Живковића

Village: 
Ореовац
Owner: 
Влајко Живковић
Date processing: 
23/07/2003 (All day)
Object Type: 
привредни
Total description: 
Амбар са кошем и тремом подигнут је на каменим темељима. Лепо обрађени дрвени елементи: стубови и ограда трема, као и косници, сведоче о вештом мајстору који га је градио.

Амбар Вукадина Ранђеловића

Village: 
Топоница
Owner: 
Вукадин Ранђеловић
Date processing: 
14/07/2003 (All day)
Object Type: 
привредни
Total description: 
Амбар и кош са тремом грађени под једним кровом су градитељска карактеристика овог подручја. Грађен је крајем 19. века. Својим димензијама, положајем и пространим тремом, амбар Ранђеловића представља репрезентативни пример своје врсте.

Амбар породице Панић

Village: 
Кремна
Owner: 
Породица Панић
Date processing: 
25/07/2006 (All day)
Year Built: 
1890
Object Type: 
привредни
Total description: 
Амбар је грађен крајем 19. века у време када је Миладин Панић на домаћинству подизао кућу и друге помоћне објекте. Направљен је од тесаних, борових талпи, које су на угловима везане на ћерт. Има четвороугаону основу и са два преградна зида подељен је у четири једнака коша. Кров је тросливан, од дрвених дашчица, са кружно завршеном прекривком на крају слемена. До врата, која су на забату, се долазило преко дрвених мердевина.
Syndicate content