Качара

Качара са казаницом породице Чоловић

Village: 
Мала Врбица
Owner: 
Породица Чоловић
Date processing: 
29/06/2007 (All day)
Total description: 
Качара са казаницом је редак пример зграде ове врсте. Грађене су дрветом: качара од талпи засецаних на ћерт, док је казаница у дрвеној конструкцији са вертикалним редовима шашоваца, подашчаног крова покривеног ћерамидом, на чијем врху је димњак капић. За разлику од качаре са уобичајеним двокрилним вратима, казаница је са једнокрилним и са отвором за изливање испечене џибре. У качари су огромне каце у којима је врила шљива, а у казаници зидани казан са табарком за печење ракије. Цео процес производње – вађења џибре из каца, сипање у казан, избацивање остатака из казана – градитељски и технички је решен тако да нигде нема препрека ни застоја. Мада се ракија и даље породично производи, качара и казаница нису у функцији.

Качара Милана Сретеновића

Village: 
Калиманићи
Owner: 
Милан Сретеновић
Date processing: 
13/08/2003 (All day)
Year Built: 
Прва половина 20. века
Object Type: 
Качара од тесаних талпи унизаних у стубове
Total description: 
Качара је дрвена једнопросторна зграда већих димензија која служи за смештај каца са шљивом и казана за печење ракије. Претпоставља се да је грађена крајем 19. или почетком 20. века, на шта указује начин грађрња - талпе су унизане у бондручну конструкцију, умасто старијег начина конструкције засецањем талпи по угловима. Качара има подужни наткривен трем. Кров је четворосливан, благог нагиба и покривен ћерамидом.

Качара са собама Станка Срећковића

Village: 
Пајазитово
Owner: 
Станко Срећковић
Date processing: 
20/05/2007 (All day)
Object Type: 
привредни
Total description: 
Качара Срећковића је атипичан привредни објекат, са тремом, две собе и подрумом. Окренута је на југ и оријентисана ка дворишту. На основи правоугаоног облика од камена подигнути су зидови од тесаних талпи на делу качаре и од чатме у делу где су собе. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и подшиндран. Таванице су од коленике и шашовца, док су подови у собама од набијене земље. На југозападној страни зграде је отворени трем са стубовима.

Качара Милорада Радосављевића

Village: 
Стојник
Owner: 
Милорад Радосављевић
Date processing: 
15/08/2003 (All day)
Object Type: 
привредни
Total description: 
Ова пространа привредна грађевина је подигнута од тесаних талпи и прекривена четворосливним кровом од ћерамиде. Има једну просторију и подужни трем са стубовима. Као што и име каже служила је за складиштење каца и буради, али и за чување пшенице и кукуруза.

Качара Славка Маслара

Village: 
Пилатовића
Owner: 
Славко Маслар
Date processing: 
25/07/2005 (All day)
Object Type: 
привредни
Total description: 
Ако и није имала казан за печење ракије, готово свака кућа у Србији имала је ракију, па је скоро обавезан део задружног домаћинства била зграда за смештај каца за комину, бурад са пићем и, по могућству, казаном за печење ракије. Качаре спадају међу највеће пратеће зграде, препознатљиве по великим двокрилним вратима и, обично на наспрамној страни, мањим за избацивање комине. У организацији сеоског кућишта качари је било место што даље од куће, у доњем делу дворишта и на косини ради најлакшег ослобађања од џибре након печења. Качара Славка Маслара је грађена каменом, тросливног крова са вратима на забату окренутом ка падини, кроз која је уношена шљива и сипана у каце чији су отвори допирали до равни забата. Качара је ван функције.

Качара Миломира Костића

Village: 
Трнава
Owner: 
Миломир Костић
Date processing: 
28/07/2006 (All day)
Year Built: 
1896
Object Type: 
привредни
Total description: 
Веома очувана привредна зграда, чије велике димензије говоре о богатству њених првих власника. Качара је од храстових, тесаних талпи, које су везане на ћерт. Прекривена је ћерамидом и до данас испуњена бурадима која су служила у прошлим временима. Има двоја наспрамних врата, са украсним детаљима.
Syndicate content