Млекар

Клета са млекаром и подрумом Љубинке Максић

Village: 
Горња Сабаната
Owner: 
Љубинка Максић
Date processing: 
01/09/2007 (All day)
Total description: 
Клета је локални назив за вајат у крагујевачком крају и често се среће под истим кровом са млекаром. Објекат је правоугаоне основе са делом млекара који излази у поље и носе га три стуба. Подрумски део је направљен од ломљеног камена, док су зидови клете од чатме, а зидови млекара у доњој половини од унизаних талпи, а у горњој од испреплетане цепке. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и подашчан. Таваница је од шашовца. Преко камених степеница улази се у клету са бочне фасаде, а врата поред воде у млекар.

Млекар Петра Милосављевића

Village: 
Ботуње
Owner: 
Петар Милосављевић
Date processing: 
01/09/2007 (All day)
Total description: 
Грађен је на старији начин од талпи спајаних на ћерт у доњем делу зида, док је горњи део направљен од преплетених цепки унизаних у стубове. Кров је покривен ћерамидом. Постављен је на високи сухозид у хладу дрвета који у топлим летњим данима штити млекар од превеликог загревања. Делови зида направљени од цепке замрачују просторију, а у исто време омогућавају и струјање ваздуха потребно за проветравање и постизање уједначене целодневне температуре повољне за чување млечних производа, сира и кајмака. Млекар је најуреднија и најчишћа зградица у сеоском домаћинству.

Млекар Вере Костић

Village: 
Сибница
Owner: 
Вера Костић
Date processing: 
05/10/2005 (All day)
Object Type: 
привредни
Total description: 
Млекар је подигао Љубомир Костић, прадеда данашње власнице. То је једноделна грађевина, малих димензија, подигнута на равном терену. Доњи део зидова млекара је прављен од тесаних талпи, док је горњи део од плетери, због потребе за вентилацијом. Кров млекара је четворосливан, благог нагиба са резбареном наглашеном стрехом и покривком од ћерамиде.

Млекар Славка Радојичића

Village: 
Лазац
Owner: 
Славко Радојичић
Date processing: 
17/10/2005 (All day)
Year Built: 
1932
Object Type: 
привредни
Total description: 
Млекар се налази на домаћинству Радиојичића, које је због лепоте и очуваности проглашено спомеником културе. Зидови млекара су грађени од тесаних талпи унизаних у стубове на угловима. У средишњем делу источне и јужне фасаде налазе се профилисане летвице за вентилацију. Објекат је подигао отац данашњег власника Драгиша, 1932. године.

Млекар Милоја Јоксимовића

Village: 
Ресник
Owner: 
Милоје Јоксимовић
Date processing: 
21/05/2007 (All day)
Object Type: 
привредни
Total description: 
Млекар Јоксимовића је објекат квадратне основе, постављен на раван терен и оријентисан ка југу. Темељаче су директно на земљи и над њима се уздижу зидови у виду дрвене конструкције са испуном од широке цепке. Кров је на четири воде, покривен ћерамиодом. Врата млекара су на жујицу.

Млекар Милоја Рајковића

Village: 
Ресник
Owner: 
Милоје Рајковић
Date processing: 
05/07/2007 (All day)
Object Type: 
привредни
Total description: 
Млекар је квадратне основе, постављен на раван терен и улазном страном окренут ка југо-западу. На темељ од ломљеног камена су постављене темељаче, које носе странице од унизаних талпи и преплета широких цепки. Кров је четворосливан и покривен црепом.

Млекар Милоша Ковачевића

Village: 
Неваде
Owner: 
Милош Ковачевић
Total description: 
Млекар је једнопросторна дрвена зградица квадратне основе препознатљива по преплету од прућа или профилисаних дашчица у горњој половини, ради вентилације, и полицом на страни улаза, за сушење карлица. У задружним породицама једна жена - планинка је била задужена за прераду млека и чување млечних производа - “бели мрс”, због чега је млекар називан женском зградицом. Готово у сваком селу уобичајена је прича старијих домаћина да су у детињству кроз шупљине у талпама сламком попили млеко из карлице. Њихов несташлук правдале су мајке или бабе тиме што су кривицу за нестанак млека приписивале мачки или некој другој ситнијој животињи.

Млекар Радисава Мартиновића

Village: 
Брусница
Owner: 
Радисав Мартиновић
Date processing: 
12/08/2006 (All day)
Total description: 
Грађа са талпама на ћерт у доњој зони и шашовцем ради вентилације у горњој виђени су једино у рудничком крају. Грађене по угледу на чардачиће који представљају старије градње указује да и ови млекари представљају градње старијег настанка.

Млекар породице Панић

Village: 
Кремна
Owner: 
Породица Панић
Date processing: 
25/07/2006 (All day)
Year Built: 
1890
Object Type: 
привредни
Total description: 
Млекар, односно “мљечар“ је грађен од ручно тесаних талпи, црног бора. На западној фасади се готово целом дужином зида налази отвор за вентилацију са вертикално постављеним гредицама. На четворосливном крову млекара се налази, такође, четворосливни капић. Таваница објекта је отворена, док је под од набијене земље.
Syndicate content