Плевња

Плевња Љубише Пешића

Village: 
Вргудинац
Owner: 
Љубиша Пешић
Date processing: 
17/07/2003 (All day)
Year Built: 
1930
Object Type: 
привредни
Total description: 
Као зграда за чување сена, плевња је карактеристичан објекат за источну Србију. Плевња Пешића је дограђена над знатно старијом каменом стајом, око 1930. године. Дводелне је основе са тремом, што можда указује да је првобитно грађена за кућу. Плевње су често служиле и за ноћење појединих чланова задружних породица.
Syndicate content