Вајат

Вајат и млекар Драгомира Соковића

Village: 
Дреновац
Owner: 
Драгомир Соковић
Date processing: 
03/10/2007 (All day)
Object Type: 
брвнара
Total description: 
Зграда је дводелна и састоји се од млекара и вајата. Овакве двојне зграде су карактеристичне за већи део Шумадије. Правоугаоне је основе, постављена по ширини на благи пад терена. Оријентисана је ка унутрашњости дворишта и окренута северозападу. Зидови су од тесаних талпи, које су сложене у ћерт. Таваница од шашоваца, под бетониран. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом са наглашеном стрехом, док је првобитни кров био од шиндре.

Зграда Сретена Новаковића

Village: 
Гостиље
Owner: 
Сретен Новаковић
Date processing: 
25/07/2003 (All day)
Year Built: 
Прва половина 19. века
Object Type: 
Вајат грађен од тесаних талпи
Total description: 
Вајат Сретена Новаковића је подигнут као складна једноделна грађевина са тремом на предњој страни. Под целим објектом је делом укопан подрум. Зидови вајата су од тесаних талпи везаних на ћерт, а кров је покриван шиндром. Задружни начин живота у селима Србије 19. века, подразумева да синови након женидбе остају да живе у заједници са родитељима. Овакав облик породичног живота се одразио и на традиционално градитељство. Обичај је био да синови за женидбу добију зградице - вајате, за своју нову породицу која остаје у саставу задруге. Овакве зградице су подизане у непосредној близини главне куће, малих димензија, без огњишта, искључиво у служби спавања.

Вајат Трифуновића

Village: 
Луњевица
Owner: 
Фамилија Трифуновић
Date processing: 
12/08/2003 (All day)
Year Built: 
Друга половина 19. века
Object Type: 
Вајат
Total description: 
Вајати као стамбене зградице ожењених чланова задруге, су постали реткост у милановачком крају где је задружни начин живота био развијен. Грађени су од дрвета као једнопросторни објекти у којма се не ложи ватра. Ту су се поред кревета могао наћи и разбој. Лепши и бољи вајати су имали и трем, као што је овај из Луњевице. Вајат је грађен талпама на ћерт са накнадно ограђеним тремом

Чардак Трифуновића

Village: 
Брезна
Owner: 
Фамилија Трифуновић
Date processing: 
12/08/2003 (All day)
Year Built: 
Друга половина 19. века
Object Type: 
Чардак - дрвена спратна зградица
Total description: 
Једна од одлика народног градитељства милановачког краја су дрвене спратне градње зване чардачићи. Поред цркава су их подизале најимућније, угледне задруге са наменом породичне трпезе где су власници, у време верских празника и сабора, примали рођаке и пријатеље. После одржане службе у цркви, сви би заједно обедовали и одмарали се. Чардак Трифуновића представља ретко сачуван чардачић каквих је у групама било крај цркве у Прањанима. Одатле је, као наследни део, донет у Брезну у време када је изгубио намену. На новом месту је добио улогу вајата где се по речима власника "најлепше спавало када пада киша". Приземна просторија чардачића је остала у функцији подрума. Овај је чардачић карактеристичан по малом уграђеном долапу, испуштеном под стреху, који је служио за смештај посуђа и намирница приликом доласка на сабор.

Вајат породице Ивановић

Village: 
Радошево
Owner: 
Иван и Видан Ивановић
Date processing: 
28/09/2005 (All day)
Year Built: 
1870
Object Type: 
стамбени
Total description: 
Зградица Ивана и Видана Ивановића је једноделни објекат са затвореним тремом, који се делом налази над подрумом. Грађена је од тесаних талпи које су на угловима везане на ћерт, са кровом од камених плоча. Зидови трема су од шашовца, док је подзид од приклесаног камена.

Вајат Славка Радојичића

Village: 
Лазац
Owner: 
Славко Радојичић
Date processing: 
17/10/2005 (All day)
Year Built: 
1891
Object Type: 
стамбени
Total description: 
Вајат се налази на живописном имању Радојичића и осталим објектима на домаћинству је проглашен спомеником културе. На вајату је забележено да је саграђен 1891. године и да га је правио мајстор Чеда Лашанин. Зидан је од тесаних талпи које су у угловима везане на ћерт и прекривен ћерамидом. Објекат има једну просторију и подужни трем, који је у доњем делу ограђен шашовцем, док је у горњем делу затворен укосо постављеним летвама.

Вајат Слободана Петровића

Village: 
Закута
Owner: 
Слободан Петровић
Date processing: 
09/10/2005 (All day)
Object Type: 
стамбени
Total description: 
Вајат Петровића је више од сто година стар објекат који, иако више није у функцији, је до данас добро очуван. Грађен је од тесаних талпи и подигнут на каменом подзиду. Вајат се састоји од једне собе и подужног трема на вишем нивоу и ајата и подрума у приземљу.

Вајат Зорана Милинковића

Village: 
Семегњево
Owner: 
Зоран Милинковић
Object Type: 
стамбени
Total description: 
Вајат Милинковића је складан једноделан стамбени објекат, који се целом површином налази над подрумом. Изграђен је од тесаних талпи и прекривен шиндром. Објекат се налази на високом подзиду од камена, који уједно представља зидове подрума.

Вајат Милоша Терзића

Village: 
Алин Поток
Owner: 
Милош Терзић
Date processing: 
07/10/2003 (All day)
Object Type: 
стамбени
Total description: 
Грађен од тесаних талпи, везаних на ћерт, са кровом од шиндре, вајат Терзића је типичан стамбени објекат из чајетинског краја. Има једну просторију и подужни трем са оградом од шашовца. Као и сваки вајат, објекат је служио само за спавање, али је до данас добио нову улогу млекара.

Вајат Предрага Тошића

Village: 
Отањ
Owner: 
Предраг Тошић
Date processing: 
27/07/2005 (All day)
Object Type: 
стамбени
Total description: 
Саграђен је од тесаних талпи склапаних на ћерт, као једнопросторна зградица покривена шиндром која је накнадно замењена ћерамидом. Врата су са лучним надвратником као старијим начином обликовања улазних отвора, упућујући на његову велику старост што се може закључити и по обради грађе и начину градње. Вајат је у релативно добром стању иако је одавно ван функције.
Syndicate content