Назив објекта Општина Место Власник
1 Кућа Миланке Живковић Књажевац Јаковац Стамбени објекти друга половина 19. века Миланка Живковић
2 Кућа Божидара Јоцића Књажевац Радичевац Стамбени објекти прва половина 19. века Божидар Јоцић
3 Кућа Животија Петровића Књажевац Шарбановац Стамбени објекти друга половина 19. века Животије Петровић
4 Заветни крст св. Ђорђа Бела Паланка Кременица Култна места прва половина 18. века
5 Голи крст Бела Паланка Козје Култна места друга половина 18. века
6 Крст св. Ђорђа Бела Паланка Шпај Култна места друга половина 18. века
7 Кућа Миодрага Јовановића Књажевац Витковац Стамбени објекти друга половина 19. века Миодраг Јовановић
8 Кућа Јелене Петровић Књажевац Јелашница Стамбени објекти друга половина 19. века Јелена Петровић
9 Студенска воденица Бела Паланка Бела Паланка Привредни објекти друга половина 19. века Градимир Тричковић
10 Кућа Ђорђа Китића Бела Паланка Вета Стамбени објекти друга половина 19. века Ђорђе Китић