Назив објекта Општина Место Власник
51 Кућа Руже Протић Лучани Негришори Стамбени објекти друга половина 19. века Ружа Протић
52 Кућа Милоја Михаиловића Лучани Вича Стамбени објекти прва половина 19. века Милоје Михаиловић
53 Кућа Василија Стевановића Лучани Горачићи Стамбени објекти прва половина 19. века Василије Стевановић
54 Кућа Милије Мијаиловића Лучани Горња Краварица Стамбени објекти друга половина 19. века Милија Мијаиловић
55 Кућа Милете Јелушића Лучани Граб Стамбени објекти друга половина 19. века Милета Јелушић
56 Чардак Вука Николића Лучани Губеревци Стамбени објекти друга половина 19. века Вуко Николић
57 Надгробни споменик Обрада Плазинића Лучани Губеревци Надгробни споменици друга половина 19. века
58 Надгробни споменик Петра Обрадовића Лучани Губеревци Надгробни споменици прва половина 19. века
59 Надгробни споменик Јанка Андрића Лучани Гуча Надгробни споменици прва половина 19. века
60 Надгробни споменик Тиосава Комадине Лучани Лиса Надгробни споменици друга половина 19. века