Назив објекта Општина Место Власник
71 Двојна кућа Антонијевића Књажевац Папратна Стамбени објекти друга половина 19. века Власта Антонијевић
72 Кућа Јелке Минић Књажевац Балта Бериловац Стамбени објекти прва половина 20. века Јелка Минић
73 Амбар Ђоре Ђорђевића Књажевац Балинац Привредни објекти друга половина 19. века Ђора Ђорђевић
74 Амбар Славице Стојић Књажевац Жуковац Привредни објекти друга половина 19. века Славица Стојић
75 Пивница Наде Ћирковић Књажевац Доња Каменица Привредни објекти друга половина 19. века Нада Ћирковић
76 Ћелија Св. Арханђела Књажевац Причевац Култна места друга половина 19. века
77 Крст св. Ђорђа Књажевац Јаковац Култна места друга половина 18. века
78 Крст св. Петке Књажевац Штитарац Култна места друга половина 18. века
79 Кућа Станимира Ђокића Пожега Висибаба Стамбени објекти друга половина 19. века Станимир Ђокић
80 Стара кућа Младеновића Пожега Висибаба Стамбени објекти прва половина 19. века Јанко Тодоровић