Назив објекта Општина Место Власник
81 Кућа Александра Марковића Пожега Врањани Стамбени објекти друга половина 19. века Александар Марковић
82 Кућа Живана Дробњака Пожега Глумач Стамбени објекти прва половина 19. века Живан Дробњак
83 Кућа Драгојле Јешић Пожега Годовик Стамбени објекти друга половина 19. века Драгојла Јешић
84 Вајат и млекар породице Радоја Јешића Пожега Годовик Привредни објекти друга половина 19. века Радоје Јешић
85 Кућа Страхиње Милетића Пожега Годовик Стамбени објекти друга половина 19. века Страхиња Милетић
86 Кућа Милесе Илић Пожега Горња Добриња Стамбени објекти прва половина 20. века Милеса Илић
87 Воденица Димитрија Матијевића Пожега Горња Добриња Привредни објекти прва половина 19. века Димитрије Матијевић
88 Кућа Крстине Грујић Пожега Горња Добриња Стамбени објекти друга половина 19. века Крстина Грујић
89 Кућа Радовина Милинковића Пожега Горња Добриња Стамбени објекти друга половина 19. века Радовин Милинковић
90 Кућа породице Чанчаревић Пожега Горобиље Стамбени објекти друга половина 19. века Радиша Чанчаревић