Едукација ученика основних школа о значају народног градитељског наслеђа

У оквиру пројекта 'Атлас народног градитељства Србије', током месеца јуна у општинама Ариље и Бела Паланка реализован је потпројекат ''Едукација ученика основних школа о значају народног градитељског наслеђа'.
Потпројекат подразумева организацију ликовног и литерарног конкурса на тему народног градитељаства и квиза у коме се ученици такмиче у знању о народном градитељском наслеђу, свом крају и локалним обичајима.