Смедеревска Паланка - скупљање историјско-етнографске и техничке документације

У току је скупљање историјско-етнографске и техничке документације за објекте народног градитељства на територији општине Смедеревска Паланка.