Крагујевац - наставља се рекогносцирање објеката

Од 16. јула 2007. године наставља се рекогносцирање објеката народног градитељства на територији општине Крагујевац.