Крагујевац - завршава се прикупљање документације и техничко снимање

У петак 3. августа  2007. завршава се прикупљање документације и техничко снимање објеката народног градитељства општине Крагујевац. Наставак радова се очекује у септембру.