Зајечар - започето рекогносцирање објеката

Од 6. августа 2007. године започећемо рекогносцирање објеката народног градитељства на територији општине Зајечар.