Зајечар и Књажевац - техничко снимање и рекогносцирање

Током августа месеца обављено је техничко снимање објеката народног градитељства на територији општине Зајечар и завршено је рекогносцирање општине Књажевац.