Рекогносцирање општина Трговиште, Мионица, Љиг, Уб и дела општине Врање

Током јула и августа 2008. године извршено је рекогносцирање општина Трговиште, Мионица, Љиг, Уб и дела општине Врање. У септембру и октобру изабрани објекти са ових општина су технички снимљењи, док је етнографско-историјска грађа о њима прикупљена. Током рада на општини Љиг примећена је брига становништва за стара гробља, што је нарочито похвално, јер је то елементарни начин очувања ове врсте споменичког наслеђа.