Зајечар и Неготин - планови

За новембар 2008. године у плану је реализација дечјег квиза и ликовног и литерарног конкурса на тему народног градитељства у Зајечару и Неготину.