Плевња Љубише Пешића

Село: 
Вргудинац
Власник: 
Љубиша Пешић
Датум обрађивања: 
17/07/2003 (All day)
Година градње: 
1930
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Као зграда за чување сена, плевња је карактеристичан објекат за источну Србију. Плевња Пешића је дограђена над знатно старијом каменом стајом, око 1930. године. Дводелне је основе са тремом, што можда указује да је првобитно грађена за кућу. Плевње су често служиле и за ноћење појединих чланова задружних породица.
Плевња Љубише Пешића