Воденица Димитрија Матијевића

Село: 
Горња Добриња
Власник: 
Димитрије Матијевић
Датум обрађивања: 
18/07/2005 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Позната у селу као спахијска, звана и Грковића, око ове воденице је исплетено предање о кнез Милошевом деди Михајлу. По њему је Михајло 1782. године убио спахију који је избацио његово жито из воденице, зато што је знао да је Михајло био у фрајкору. Има и других предања везаних за ову воденицу, кнез Милошеве претке, па и за њега самог, што указује на старост и значај који је имала у својој средини. Запамћено је такође казивање да је на једној маији била урезана 1860. година, која би могла бити година када јој је промењен кров за који се зна да је био од кровине, док је данас ћерамида. Радни део воденице је грађен од брвана, са једним каменом, док је воденичарева соба од чатме. Представља вредан споменик традиционалних техничких знања који, са предањима за њу везаним, има и меморијални карактер. И данас је у функцији.
Воденица Димитрија Матијевића
Воденица Димитрија Матијевића