Амбар Ивана Јовићевића

Село: 
Лорет
Власник: 
Иван Јовићевић
Датум обрађивања: 
15/07/2005 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Представља типичну градњу западне Србије за смештај и чување зрнастог жита. Саграђен је на ћерт, са ућертеним пресецима који деле простор на четири окна. По начину грађења спада у старију варијанту амбара, што указује на време његовог настанка, јер су млађи грађени са унизаним даскама у ужљебљене стубове. Покривен је тросливним кровом испуштеним над забатом, на којем је улаз са малим вратима. До њих се пело мердевинама, преко стајалишта испред забата. Манипулација са пуњењем и пражњењем остваривана је одозго, преко средишње греде поврх пресека. Амбари западне Србије одликују се грађом у виду сандука са пресецима, тросливним кровом испуштеним изнад забата и улазом на забату, по чему се разликују од амбара источне Србије који су грађени са директним улазом, често тремом и четворосливним кровом. Ван функције је.
Амбар Ивана Јовићевића
Амбар Ивана Јовићевића