Чардак Милице Јоковић

Село: 
Милићево село
Власник: 
Милица Јоковић
Датум обрађивања: 
12/07/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
У дворишту поред куће датоване у 1896. годину, не много старији од ње, налази се чардак. Чардак се помиње у предању о прошњи Јоковића ћерке. У њему су примани бројни просиоци приказујући своју вредност, а једино Гвозден Бошковић из Високе показао умеће којим се осваја рука газдашке наследнице (види текст о кући). Димензијама и грађом представља репрезентативни пример зграда ове врсте. Саграђен је као спратна зграда над подрумом, са тремом дуж главне стране, испод којег је улаз у подрум. Дрвени чардак, ослоњен на богато декорисане стубове, упућује на посебност ове градње и истиче њену привлачност, због чега је и добила назив чардак, а не конак што би јој, по величини, просторној структури и функцији, пре одговарало. Грађене поред кућа које су биле скромније, зграде као ова имају посебну намену за смештај и прихватање гостију, због чега се називају гостинске куће, указујући на гостопримство као запажену одлику српског народа коју су наглашавали и бројни путописци 19. века. Чардаке су имали најимућнији, па су стога оне и најрепрезентативније градње и доказ друштвеног положаја њихових власника.
Чардак Милице Јоковић
Чардак Милице Јоковић
Чардак Милице Јоковић