Вајат Предрага Тошића

Село: 
Отањ
Власник: 
Предраг Тошић
Датум обрађивања: 
27/07/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Саграђен је од тесаних талпи склапаних на ћерт, као једнопросторна зградица покривена шиндром која је накнадно замењена ћерамидом. Врата су са лучним надвратником као старијим начином обликовања улазних отвора, упућујући на његову велику старост што се може закључити и по обради грађе и начину градње. Вајат је у релативно добром стању иако је одавно ван функције.
Вајат Предрага Тошића