Кош Слободана Дрндаревића

Село: 
Рупељево
Власник: 
Слободан Дрндаревић
Датум обрађивања: 
20/07/2005 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Прућем плетени салаши, за смештај и чување кукуруза у клипу, и данас су присутни у сеоским двориштима, мада их смењују салаши од резане грађе и ексерима закуцаваних летвица. Салаш Слободана Дрндаревића, рађен у конструкцији од тесане грађе и покривен шиндром, лучно изведеном са уже стране, по начину израде и употребљеном материјалу представља пример изворног народног градитељства, изузетно ретко потпуно сачуван у првобитном стању. Његовом изворном изгледу доприноси и начин постављања на шест укопаних каменова, понегде званих тумбаси, који је био уобичајен у прошлости. Кош је у прилично лошем стању.
Кош Слободана Дрндаревића
Кош Слободана Дрндаревића
Кош Слободана Дрндаревића