Млекар Милоша Ковачевића

Село: 
Неваде
Власник: 
Милош Ковачевић
Укупан опис: 
Млекар је једнопросторна дрвена зградица квадратне основе препознатљива по преплету од прућа или профилисаних дашчица у горњој половини, ради вентилације, и полицом на страни улаза, за сушење карлица. У задружним породицама једна жена - планинка је била задужена за прераду млека и чување млечних производа - “бели мрс”, због чега је млекар називан женском зградицом. Готово у сваком селу уобичајена је прича старијих домаћина да су у детињству кроз шупљине у талпама сламком попили млеко из карлице. Њихов несташлук правдале су мајке или бабе тиме што су кривицу за нестанак млека приписивале мачки или некој другој ситнијој животињи.
Млекар Милоша Ковачевића