Конак Слободана Секулића

Село: 
Бања
Власник: 
Слободан Секулић
Датум обрађивања: 
21/08/2003 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Конак је градио чукундеда данашњег власника Радован Катанић, у првој половини 19. века. Ова дводелна грађевина са доксатом, осим за спавање, није коришћена за друге свакодневне активности, о чему сведочи непостојање огњишта. Конак је изграђен у бондручној конструкцији, са испуном од цепке у блатном малтеру. Кров је четворосливан, покривен ћерамидом.
Конак Слободана Секулића
Конак Слободана Секулића