Амбар Јована Дукића

Село: 
Бања
Власник: 
Јован Дукић
Датум обрађивања: 
21/08/2003 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Овај приземни амбар има подужни трем са предње стране и првобитно је био подељен на седам 'пресека', односно одељака где је сваки од њих служио за смештај различитих врста житарица. Исцела је грађен од тесаних ућертаних талпи и покривен ћерамидом.
Амбар Јована Дукића