Конак Радослава Јовичића

Село: 
Копљари
Власник: 
Радослав Јовичић
Датум обрађивања: 
12/08/2003 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Предање каже да је породица морала да да ћуп дуката неком Турчину да би добила дозволу да изгради овај објекат. Када је одобрење дато, мајстори из Црне Траве су подигли конак од цепке и блатног малтера. Има три просторије, испуштен трем са стубовима и подрум. Кров објекта је прекривен ћерамидом.