Вајат Зорана Милинковића

Село: 
Семегњево
Власник: 
Зоран Милинковић
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Вајат Милинковића је складан једноделан стамбени објекат, који се целом површином налази над подрумом. Изграђен је од тесаних талпи и прекривен шиндром. Објекат се налази на високом подзиду од камена, који уједно представља зидове подрума.
Вајат Зорана Милинковића
Вајат Зорана Милинковића