Млекар Милоја Рајковића

Село: 
Ресник
Власник: 
Милоје Рајковић
Датум обрађивања: 
05/07/2007 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Млекар је квадратне основе, постављен на раван терен и улазном страном окренут ка југо-западу. На темељ од ломљеног камена су постављене темељаче, које носе странице од унизаних талпи и преплета широких цепки. Кров је четворосливан и покривен црепом.
Млекар Милоја Рајковића