Млекар Милоја Јоксимовића

Село: 
Ресник
Власник: 
Милоје Јоксимовић
Датум обрађивања: 
21/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Млекар Јоксимовића је објекат квадратне основе, постављен на раван терен и оријентисан ка југу. Темељаче су директно на земљи и над њима се уздижу зидови у виду дрвене конструкције са испуном од широке цепке. Кров је на четири воде, покривен ћерамиодом. Врата млекара су на жујицу.
Млекар Милоја Јоксимовића
Млекар Милоја Јоксимовића
Млекар Милоја Јоксимовића