Качара са собама Станка Срећковића

Село: 
Пајазитово
Власник: 
Станко Срећковић
Датум обрађивања: 
20/05/2007 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Качара Срећковића је атипичан привредни објекат, са тремом, две собе и подрумом. Окренута је на југ и оријентисана ка дворишту. На основи правоугаоног облика од камена подигнути су зидови од тесаних талпи на делу качаре и од чатме у делу где су собе. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом и подшиндран. Таванице су од коленике и шашовца, док су подови у собама од набијене земље. На југозападној страни зграде је отворени трем са стубовима.
Качара са собама Станка Срећковића
Качара са собама Станка Срећковића
Качара са собама Станка Срећковића