Вајат Слободана Петровића

Село: 
Закута
Власник: 
Слободан Петровић
Датум обрађивања: 
09/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Вајат Петровића је више од сто година стар објекат који, иако више није у функцији, је до данас добро очуван. Грађен је од тесаних талпи и подигнут на каменом подзиду. Вајат се састоји од једне собе и подужног трема на вишем нивоу и ајата и подрума у приземљу.
Вајат Слободана Петровића
Вајат Слободана Петровића
Вајат Слободана Петровића
Вајат Слободана Петровића