Млекар Вере Костић

Село: 
Сибница
Власник: 
Вера Костић
Датум обрађивања: 
05/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
привредни
Укупан опис: 
Млекар је подигао Љубомир Костић, прадеда данашње власнице. То је једноделна грађевина, малих димензија, подигнута на равном терену. Доњи део зидова млекара је прављен од тесаних талпи, док је горњи део од плетери, због потребе за вентилацијом. Кров млекара је четворосливан, благог нагиба са резбареном наглашеном стрехом и покривком од ћерамиде.
Млекар Вере Костић
Млекар Вере Костић
Млекар Вере Костић
Млекар Вере Костић