Чардак Душка Поповића

Село: 
Латвица
Власник: 
Душко Поповић
Датум обрађивања: 
03/10/2005 (All day)
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Чардак Поповића је складна једнопросторна грађевина, подигнута целом површином над подрумом. На спрату се поред собе налази затворени трем, са зидовима од шашовца. Чардак је прављен од тесаних талпи, са подзидом од сиге и ломљеног камена и кровом прекривеним ћерамидом. На зидовима собе се налазе два прозора - отвора у брвнима, са шиберима.
Чардак Душка Поповића
Чардак Душка Поповића
Чардак Душка Поповића
Чардак Душка Поповића