Вајат породице Ивановић

Село: 
Радошево
Власник: 
Иван и Видан Ивановић
Датум обрађивања: 
28/09/2005 (All day)
Година градње: 
1870
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Зградица Ивана и Видана Ивановића је једноделни објекат са затвореним тремом, који се делом налази над подрумом. Грађена је од тесаних талпи које су на угловима везане на ћерт, са кровом од камених плоча. Зидови трема су од шашовца, док је подзид од приклесаног камена.
Вајат породице Ивановић
Вајат породице Ивановић
Вајат породице Ивановић