Гостинска кућа Десанке Јојић

Село: 
Миросаљци
Власник: 
Десанка Јојић
Датум обрађивања: 
03/10/2005 (All day)
Година градње: 
1785
Тип објекта: 
стамбени
Укупан опис: 
Према години укласаној на каменом подзиду чардак је подигнут 1785. године, али према конструктивним елементима процењује се на је то било век касније. Гостинска кућа Јојића је грађена од тесаних талпи, на подзиду од клесаног камена у кречном малтеру. Над подрумом се налазе две собе, остава и угаони, затворен трем. Чардак је и данас у функцији.
Гостинска кућа Десанке Јојић
Гостинска кућа Десанке Јојић
Гостинска кућа Десанке Јојић
Гостинска кућа Десанке Јојић