Истражено народно градитељство Новог Пазара

Прикупљена је историјско-етнографска, техничка и фото-домументција за највредније објекте народног градитељства општине Нови Пазар. Избору 13 објеката претходило је једномесечно теренско истраживање током јуна и јула 2009. године, обављено у сарадњи са Музејем Рас, а уз претходну помоћ госпође Бисере Каришик, начелнице одељења за општу управу. У плану је наставак пројекта кроз едукацију најмлађе популације о значају народног градитељског наслеђа.