Екипа на терену у општинама Бајина Башта и Косјерић

Током августа 2009. године евидентирана су 32 објекта на територији општина Косјерић и Бајина Башта, која карактеришу народно градитељсто овог краја. Тренутно екипа на терену прикупља техничку документацију за ове репрезентативне објекте.