У припреми друга Свеска Атласа

Започет је рад на другој Свесци Атласа која се бави темом народног градитељства општина Чајетине и Ужица. Поред културно-историјских околности у коме је настално ово градитељско наслеђе, публикација ће представити репрезентативне објекте народне архитектуре који су до данас остали очувани на овим просторима.