Конак Руже Дринчић

Село: 
Теочин
Власник: 
Ружа Дринчић
Датум обрађивања: 
12/08/2003 (All day)
Година градње: 
1858.
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Кућа је, по урезаној години на вратима, подигнута 1858. године. Првобитно је била дводелна чатмара ("кућа" и соба), да би накнадном поделом собе на две постала троделна. Подрум са лучно клесаним улазом, након урушавања президан циглом, налази се под собама и делом под "кућом". Кров је врло благог нагиба, конструисан на рогове и распињаче, покривен ћерамидом. Угаоно заобљена стреха, оставља утисак посебности јер је ретка код сеоских кућа. По димензијама, складним пропорцијама и бројним детаљима ентеријера и екстеријера (шашовац на таваницама, под од дасака и опеке, камена лучна врата подрума, заобљена стреха) ова кућа је несумљииво била конак. По финоћи израде сачуваних и видљивих делова, један је од најрепрезентативнијих, а по години настанка и један од најстаријих конака у милановачком крају.
Конак Руже Дринчић