Зграда Милована Вукотића

Село: 
Збојштица
Власник: 
Милован Вукотић
Датум обрађивања: 
07/07/2005 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19. века
Тип објекта: 
Зградица грађена од тесаних талпи
Укупан опис: 
Око 1850. године из Црне Горе долази фамилија Вукотића, која по предању бежи пред крвном осветом због убиства Турчина. У селу Збојштица, где су се досељеници настанили, убрзо граде полубрвнару и неколико привредних објеката. Зграда је подигнута касније, када се један од чланова задруге оженио, и како ред налаже, добио свој вајат. Тада је поред главне куће саградио зградицу од тесаних борових талпи на подзиду од приклесаног камена. Зграда се састоји од две просторије - собе и чардака. Чардак, односно затворен трем, има зидове од вертикално постављених шашоваца и једном дужином је ослоњен на два дрвена стуба. До стамбеног дела се долази дрвеним степеницама. На вратима су катраном исцртани крстићи, чија је улога била да заштите објекат и његове укућане.
Зграда Милована Вукотића
Зграда Милована Вукотића