Зграда Сретена Новаковића

Село: 
Гостиље
Власник: 
Сретен Новаковић
Датум обрађивања: 
25/07/2003 (All day)
Година градње: 
Прва половина 19. века
Тип објекта: 
Вајат грађен од тесаних талпи
Укупан опис: 
Вајат Сретена Новаковића је подигнут као складна једноделна грађевина са тремом на предњој страни. Под целим објектом је делом укопан подрум. Зидови вајата су од тесаних талпи везаних на ћерт, а кров је покриван шиндром. Задружни начин живота у селима Србије 19. века, подразумева да синови након женидбе остају да живе у заједници са родитељима. Овакав облик породичног живота се одразио и на традиционално градитељство. Обичај је био да синови за женидбу добију зградице - вајате, за своју нову породицу која остаје у саставу задруге. Овакве зградице су подизане у непосредној близини главне куће, малих димензија, без огњишта, искључиво у служби спавања.
Зграда Сретена Новаковића
Зграда Сретена Новаковића