Конак Милоша Јовичића

Село: 
Горња Добриња
Власник: 
Милош Јовичић
Датум обрађивања: 
07/07/2005 (All day)
Година градње: 
Друга половина 19. века
Тип објекта: 
Конак од шашоваца и чатме
Укупан опис: 
Конак је по предању подигао Миланов брат Павле. Уколико би то било тачно значило би да је конак подигнут пре 1862. године., која је горња граница настанка Павлове куће у шору. Конак је био у функцији гостинске куће и није могао бити стално настањен, зато се и не претпоставља да је конак био Павлов стан пре изградње зидане куће. Имајући то у виду, као и чињеницу да је Павле живео са оцем, може се претпоставити да је конак подигао његов отац, свештеник Јован Ђукић. Јоаким Вујић га 1826. године помиње као пријатног и гостољубивог домаћина. Судећи по форми, димензијама, обради детаља и градитељском концепту, не грешимо ако бисмо настанак оба конака приписали њиховом оцу Јовану, а грађење истом мајстору. Конак је над подрумом, има чардак грађен од шашоцаца и покривен је ћерамидом.
Конак Милоша Јовичића
Конак Милоша Јовичића
Конак Милоша Јовичића