Гостинска кућа Милана Поповића

Село: 
Горња Добриња
Власник: 
Милан Поповић
Датум обрађивања: 
19/07/2005 (All day)
Година градње: 
Шеста деценија 19. века
Тип објекта: 
Бондручна конструкција са испуном од чатме
Укупан опис: 
Гостинска кућа Милана Поповића, са кућом његовог брата Павла, спада међу најстарије објекте профаног карактера у Шору. Познатија је као Јеремића кућа, по презимену Милановог зета, будући да Милан није имао мушког наследника. Гостинска кућа је квадратне основе, са каменим подрумом и бондручном спратном конструкцијом испуњеном чатмом. Улазни део и дивана су били од шашоваца а накнадно су замењени циглом. Кров је четворосливан, благог нагиба, покривен ћерамидом испод које је шиндра. Ова кућа је настала из потребе коју је наметао положај и улога кмета као представника власти у селу.
Гостинска кућа Милана Поповића