Конак Васовића

Село: 
Доња Сабанта
Власник: 
Радомир Васовић
Датум обрађивања: 
01/09/2007 (All day)
Тип објекта: 
чатмара
Укупан опис: 
Конак је грађен по типу гостинске куће, као спратна зграда са каменим подрумом у приземљу, зиданим у блатном малтеру, и стамбеним делом на спрату, у бодрук конструкцији са испуном од чатме. Готово је квадратне основе, са отвореним подтремом на страни улаза у подрум и ограђеним тремом на спрату преко којег се, дрвеним степеништем, одвија веза приземља и спрата. Кров је покривен црепом који је заменио првобитни покривач од ћерамиде. Стамбени простор је троделан и састоји се од оџаклије са зиданим огњиштем, веће гостинске собе и мање собе. Присуство гостинске собе у кући грађеној над подрумом, било да је то због подизања огњишта/ватре са земље на спрат или због задовољења гостопримства собом за госта (а биће да је и једно, и друго), дефинише конак као репрезентативну кућу српског села. Томе доприноси и трем који, осим функционалне улоге, због обраде дрвених елемената: ограде, таванице и стубова, има и естетску улогу.
Конак Васовића