Вајат и млекар Драгомира Соковића

Село: 
Дреновац
Власник: 
Драгомир Соковић
Датум обрађивања: 
03/10/2007 (All day)
Тип објекта: 
брвнара
Укупан опис: 
Зграда је дводелна и састоји се од млекара и вајата. Овакве двојне зграде су карактеристичне за већи део Шумадије. Правоугаоне је основе, постављена по ширини на благи пад терена. Оријентисана је ка унутрашњости дворишта и окренута северозападу. Зидови су од тесаних талпи, које су сложене у ћерт. Таваница од шашоваца, под бетониран. Кров је на четири воде, покривен ћерамидом са наглашеном стрехом, док је првобитни кров био од шиндре.
Вајат и млекар Драгомира Соковића
Вајат и млекар Драгомира Соковића